Lê Ngọc Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,723

 
Mục này được 26241 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/07/1964
Nơi sinh: Phong Hòa,Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Quê quán Phong Hòa,Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Điện hoá và Ăn mòn, Nhiệt động hoá học, Quá trình và Thiết bị trong công nghệ hoá học-thực phẩm, Kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Trường ĐHBK-ĐHĐN
Điện thoại: 842743; Mobile: 0985756923
Email: lntrungbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1987 -1989
1989 – 1997
1997 – 1998
1998 – 1999
1999 – 2000
2000 - nay
Khoa Công thương – Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Khoa Hóa – Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng
Đại học Leuven – Vương quốc Bỉ
Khoa Hóa – Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng
Học viện SINICA – Đài Loan
Khoa Hóa – Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng
Trợ giảng
Giảng viên
Thực tập sinh
Giảng viên
Thực tập sinh
Giảng viên chính

Bài báo đã đăng
[1]     Loc Thanh Nguyen, Trung Ngoc Le, Minh Tho Nguyen. Theoretical study of the potential energy surface related to H2N + NS reaction: N2 vs. H2 elimination. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 3541-3547.
[2]     Trung Ngoc Le, Loc Thanh Nguyen, Asit K. Chandra, Frank De Proft, Paul Geerlings, Minh Tho Nguyen. 1,3-Dipolar cycloadditions of thionitroso compounds (R-N=S): a density functional theory study. J. Chem. Soc., Perkin Trans 2, 1999, 1249-1255.
[3]     Loc Thanh Nguyen, Trung Ngoc Le, Frank De Proft, Asit K. Chandra, Wilfried Langenaeker, Minh Tho Nguyen, Paul Geerlings. Mechanism of [2+1] cycloadditions of hydrogen isocyanide to alkynes: Molecular orbital and density functional theory study. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 5992-6001.
[4]     Trung Ngoc Le, Loc Thanh Nguyen, Minh Tho Nguyen. Theoretical study of the CH3+NS and related reactions: mechanism of HCN formation. Molecular Physics, 1999, Vol. 96, No 12, 1817-1822.
[5]     Thanh Lam Nguyen, Trung Ngoc Le, Alexander M. Mebel, Sheng Hsien Lin. Heats of formation of small bicyclic hydrocarbons, spiropentadiene (C5H4), spiropentane (C5H8) and bicyclo{1.1.0]but-1(3)-ene (C4H4): a theoretical study by the G2M (RCC,MP2) method. Chemical physics Letters 326 (2000) 468-476.
[6]     Trung Ngoc Le, Hwa-yu Lee, Alexander M. Mebel, Ralf I. Kaiser. Ab Initio MO study of triplet C3H4 potential energy surface and the reaction of C(3Pj) with ethylene, C2H4. J. Phys. Chem. A, 2001, 105(10), 1847-1856.
[7]     Thanh Lam Nguyen, Trung Ngoc Le, Alexander M. Mebel. Thermochemistry of cyclopentadienylidene (c- C5H4, C2v, 3B1), cyclopentadienyl radical (c- C5H5, C2v, 2B1) and 1,3-cyclopentadiene (c- C5H6, C2v, 1A1): A Theoretical study by the G2M(RCC,MP2) method. J. Phys. Org. Chem. 2001, 131-138.
[8]     Trung Ngoc Le, Alexander M. Mebel, Ralf I. Kaiser. An ab initio study of the C4H3 potential energy surface and the reaction of C(3Pj) with propargyl radical, HCCCH2(X2B1). J. Comput. Chem. 2001, 22, 1522-1535.
[9]     Ralf I. Kaiser, Trung Ngoc Le, Thanh Lam Nguyen, Alexander M. Mebel, N. Balucani, Yuan T. Lee, F. Stahl, P.v.R. Schleyer, III H.F, Schaefer. A combined crossed molecular beam and ab intio investigation of C2 and C3 elementary reactions with unsaturated hydrocarbon - pathway to hydrogen deficient radicals in combustion flames. Faraday Discuss. 2001 (119).
 [10]  Ralf I. Kaiser, Thanh Lam Nguyen, Trung Ngoc Le, Alexander M. Mebel. An ab initio investigation of reactions of carbon atoms, C(3Pj), with C2H4 and C3H6 in the interstellar media. Astrophysical Journal, in press.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn