Lê Nguyễn Vân Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,540,864

 
Mục này được 5650 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Nguyễn Vân Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/11/1992
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: TESOL; Tại: University of Huddersfield
Dạy CN: Kĩ năng tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Upon graduation from university, I was recruited by my university to finally become a lecturer. When the university called for high teaching and researching standards requiring new lecturing staff to earn a master’s degree from a renowned international institution for top-quality professional deliveries and greatest job security, I came to the UK for an opportunity to develop high-level knowledge, improve my organizational skills through the combination of taught modules, course work and dissertation and pursue a specialist area of teaching technique. After completing the course, I am back and currently a lecturer at University of Foreign Language Studies, The University of Danang, one of the three foreign language universities in Vietnam. My duties as a lecturer are to teach students the English language, provide them with support and guidance in their learning process and to do academic research about this language.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn