Nguyễn Thị Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,186

 
Mục này được 37752 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/02/0
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế lao Động; Tại: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 836934; Mobile: 0914111762
Email: loan.nt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1988 đến nay),

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn