Phạm Thị Bé Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,647

 
Mục này được 34924 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Bé Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/03/1990
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản trị quốc tế; Tại: IGR IAE
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Thương mại, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: (+84) 935 335 977
Email: loanptb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012 - 2013, Giảng viên tập sự khoa Thương mại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2014 - 2015, Học Cao học Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị quốc tế tại Viện quản lý (IGR - IAE), Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp
2015 - nay, Giảng viên khoa Thương mại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính vị chủng, giá trị cảm nhận, niềm tin hàng nội và dự định hành vi của người tiêu dùng đối với thuốc bổ trẻ em sản xuất trong nước. Tác giả: Th.S Bùi Thanh Huân, Phạm Thị Bé Loan. Báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8, Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 236-247. Năm 2012. (Apr 6 2016 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn