Lâm Quang Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,287

 
Mục này được 15800 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Quang Linh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/11/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật điện; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; Tại: Trường Đại học Grenoble Alpes, Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Quản lý năng lượng hệ thống đa nguồn đa bộ biến đổi cho dịch vụ phụ trợ cung cấp đến lưới điện nhỏ. Chủ nhiệm: Lâm Quang Linh. Mã số: T2020-02-10. Năm: 2020. (Jun 14 2020 7:16PM)
[2] Đề tài Khác: Advanced Control of Microgrids for Frequency and Voltage Stability : Robust Control Co-design and Real-time Validation. Chủ nhiệm: Delphine Riu. Thành viên: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. Mã số: PhD. Năm: 2017. (Oct 23 2019 3:33PM)
[3] Đề tài Khác: Energy Management of Multi-Source Multi-Converter Systems - Application to Microgrids with High Penetration of Renewable Energy. Chủ nhiệm: Delphine Riu. Thành viên: Quang Linh Lam, Delphine Riu, and Antoneta Iuliana Bratcu. Mã số: MSc. Năm: 2014. (Oct 23 2019 3:55PM)
[4] Đề tài Khác: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát giới hạn ổn định tĩnh của hệ thống điện trong thời gian thực. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Lâm Quang Linh, Ngô Văn Dưỡng. Mã số: VN-KT1. Năm: 2011. (Aug 8 2020 1:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Robustness Analysis Confirmed by Real-time Experiments. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, Delphine Riu, Cédric Boudinet, Antoine Labonne, and Martin Thomas. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. No: vol. 115. Pages: 105507. Year 2020. (Oct 18 2019 9:37PM)
[2]Presentations: Voltage Regulation in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Multi-variable H∞ Control Approach. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the CIRED Workshop on Microgrids and Local Energy Communities. Pages: 4 pages. Year 2018. (Oct 18 2019 9:55PM)
[3]Presentations: Robustness Analysis of Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the IFAC Workshop on Control of Transmission and Distribution Smart Grids. Pages: 123-128. Year 2016. (Oct 18 2019 9:59PM)
[4]Presentations: Systematic Multi-variable H∞ Control Design for Primary Frequency Regulation in Stand-alone Microgrids with High Penetration of Renewable Energy Sources. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the European Control Conference. Pages: 1794-1799. Year 2016. (Oct 18 2019 10:03PM)
[5]Presentations: Frequency Robust Control in Stand-alone Microgrids with PV Sources : Design and Sensitivity Analysis. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the Symposium de Génie Electrique. Pages: 8 pages. Year 2016. (Oct 18 2019 10:10PM)
[6]Presentations: Multi-variable H∞ Robust Control Applied to Primary Frequency Regulation in Microgrids with Large Integration of Photovoltaic Energy Source. Authors: Quang Linh Lam, Delphine Riu, Antoneta Iuliana Bratcu, and Jiravan Mongkoltanatas. In Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology. Pages: 2921-2928. Year 2015. (Oct 18 2019 10:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn