Lại Quang Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,630,681

 
Mục này được 23371 lượt người xem
Họ và tên:  Lại Quang Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/02/1982
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm kỹ thuật; Tại:
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Kỹ sư; năm: 2005; Chuyên ngành: SPKT; Tại: ĐHBK
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363736613; Mobile: 0935605007
Email: laiquangminh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 - nay: Công tác tại tổ Thư viện trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn