Lê Quang Phước
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,623,201

 
Mục này được 36864 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Quang Phước
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/11/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Thể chất & Giáo dục Quốc phòng; Tại: Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: 2013; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 44/ Núi Thành - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0934898990
Email: quangphuocle22@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn