Lê Thị Anh Kiều
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15981 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Anh Kiều
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/09/1987
Nơi sinh: Quế Phước - Nông Sơn - Quảng Nam
Quê quán Quế Phước - Nông Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo duc Mầm non; Tại: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Cử nhân; năm: 2009; Chuyên ngành: Sư phạm giáo dục Mầm non; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Sư phạm giáo dục Mầm non
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn B
Địa chỉ liên hệ: Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733289; Mobile: 0973607195
Email: leanhkieu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non từ 2010 đến nay
Hiện nay đang theo học lớp Cao học K21 (2011 - 2013), chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục mầm non)tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn