Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,676,474

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Truyền và Bảo mật thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 sinh viên ngành cử nhân Công nghệ thông tin và ngành Sư phạm Tin  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình Toán học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Sinh viên ngành Toán
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Tin học đại cương không chuyên
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Sinh viên các ngành khác  Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Tin đại cương chuyên
Ngành: Tin học
 1997 Sinh viên ngành sư phạm Tin và cử nhân Toán Ứng dụng  Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Lập trình Nâng cao (Pascal)
Ngành: Công nghệ thông tin
 1997 Sinh viên ngành Sư Phạm Tin và Toán Ứng dụng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn