Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,929

 Nghiên cứu hệ thống gương tập trung bức xạ định vị theo phương mặt trời ứng dụng cho mục đích cấp nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên, Trần Ngọc Lân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 89;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn