Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,380

  Study on Performamce of Timber-Steel Composite beams with different Shape of Steel Component
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Tsai Meng-Ting; Thành viên:  Hsu Tzu-Ling, Lê Trương Di Hạ, Chang Feng-Cheng
Số: 2016 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Study on Performamce of Timber-Steel Composite beams with different Shape of Steel Component 

Study on Performamce of Timber-Steel Composite beams with different Shape of Steel Component 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn