Lâm Thùy Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,105

 
Mục này được 24621 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Thùy Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/04/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phước Thắng - Tuy Phước - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp văn B1
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn