Lê Tấn Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,557

 
Mục này được 38297 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Tấn Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3835346; Mobile: 0903501445
Email: letanduy@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều khiển trượt cho tay máy Robot hai bậc tự do. Tác giả: Lê Tấn Duy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5). Năm 2004. (Jan 17 2011 11:03AM)
[2]Bài báo: Bộ điều khiển trượt mới cho hoạt động bền vững của tay máy robot. Tác giả: Lê Tấn Duy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(5). Năm 2004.
(Jan 17 2011 11:04AM)
[3]Bài báo: Thiết kế bộ điều khiển trượt cho hệ tay máy Robot. Tác giả: Lê Tấn Duy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Năm 2003.
(Jan 17 2011 11:02AM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu điều khiển trượt có lớp biên và việc giảm sai lệch tĩnh trong điều khiển Robot. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Lê Tấn Duy, Nguyễn Văn Minh Trí. Tuyển tập công trình khoa học- Hội nghị khoa học lần thứ 19 - Kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, tháng 10-2001. Năm 2001. (Jan 17 2011 11:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn