Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,551,276

 Nghiên cứu điều khiển trượt có lớp biên và việc giảm sai lệch tĩnh trong điều khiển Robot.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Lê Tấn Duy, Nguyễn Văn Minh Trí
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học- Hội nghị khoa học lần thứ 19 - Kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, tháng 10-2001; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn