Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,033

 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học sơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Lê Thị Duyên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2013-03-27 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn