Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,798,351

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đánh giá trong giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2015 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Lý luận giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 SInh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Thực hành tâm lý - giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Sinh viên sư phạm  Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Giáo dục kỹ năng sống
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Giáo dục học mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên sư phạm mầm non  Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Giáo dục học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn