Lê Thế Giới
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 48531 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thế Giới
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/05/1954
Nơi sinh: Triệu Phong, Quảng Trị
Quê quán Triệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điều khiển kinh tế; Tại: Học viện Timiriazev, Moscow, Liên bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1989; Chuyên ngành: Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá ; Tại: Học viện Timiriazev, Moscow
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Quản trị Kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngô Quyền, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1971-1977: Học đại học kinh tế, chuyên ngành Điều khiển học kinh tế tại Học viện Timieriazev, Moscow, Liên bang Nga.
- 1977-1986: Giảng viên, Phó chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Nông-Thương, Khoa Kinh tế, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- 1986-1989: Nghiên cứu sinh tại Học viện Timiriazev, Moscow, Liên bang Nga.
- 1990-1995: TS, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Công nghiệp -Thương mại, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng (từ 1995 là Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng).
- 1995-1996: TS, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- 1996-2000: Tiến sỹ, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng.
- 2001-2005: Phó giáo sư, Tiến sỹ, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng.
- 2006-2010: Phó giáo sư, Tiến sỹ, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng.
- 2011 2013: Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp, khoa Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- 2014 đến nay: Giáo sư Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp, khoa Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2010-ĐN01-22 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: TS Lê Văn Huy, TS Nguyễn Thanh Liêm. Mã số: B2010-ĐN01-22. Năm: 2011. (May 16 2012 8:55AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng (2008). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: ĐN2007-2008. Năm: 2008. (Dec 31 2010 9:57AM)
[3] Đề tài Khác: Chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ ở khu vực Đông Nam Á. Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Đà Nẵng và Viện nghiên cứu công nghiệp, Đại học Obirin Nhật Bản, do Trung tâm châu Á, Quĩ Nhật Bản tài trợ, 2004 – 2006. Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: 2004-2006. Năm: 2006. (Dec 31 2010 9:57AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (e-learning) ngành Quản trị Kinh doanh của Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2006-ĐN01-03 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN01-03. Năm: 2006. (Dec 31 2010 9:57AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Những giải pháp thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - chính sách và giải pháp phát triển (2003-2005). Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm, mã số B2003-III-TĐ (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B2003-III-TĐ. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:57AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế mô hình các nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới ở các doanh nghiệp Việt Nam (trong lĩnh vực hội nhập internet) (2005). Đề tài NCKH cấp Bộ,(Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2005-III-37. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:57AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (2001-2002). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2001-III-05 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: B2001-III-05. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:57AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của khu công nghiệp Dung Quất đến môi trường đầu tư của miền Trung Việt Nam (2002). Đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng, mã số B96-02-02 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B96-02-02. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:57AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Một số giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (2000). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2000-III-19 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B2000-III-19. Năm: 2000. (Dec 31 2010 9:57AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề về đào tạo cán bộ quản lý phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (1996-1999). Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B96-14-02 (Chủ trì đề tài). Chủ nhiệm: Lê Thế Giới. Mã số: B96-14-02. Năm: 1999. (Dec 31 2010 9:57AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành đại học kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Đà Nẵng (1996). Đề tài NCKH cấp Bộ (Phó chủ nhiệm đề tài). Chủ nhiệm: PCN Lê Thế Giới. Thành viên: . Mã số: 1995-1996. Năm: 1996. (Dec 31 2010 9:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Factors afecting prawn farming development in Tra Vinh Province (Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh) . Tác giả: Le The Gioi, Lam Thi My Lan. The International Conference on Management and Business – COMB 2019 ISBN: 978-604-84-4583-6. Số: Số 1, năm 2019. Trang: 358-371. Năm 2019. (May 4 2020 10:33AM)
[2]Bài báo: Hệ sinh thái kinh doanh: lý thuyết, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 6. Trang: 37-47. Năm 2018. (Nov 30 2019 1:53PM)
[3]Bài báo: Đề xuất mô hình phát triển loại hình du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Tác giả: Lê Thế Giới, Cao Trí Dũng. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 6. Trang: 260-269. Năm 2018. (Nov 30 2019 2:05PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Công Thương: Các kết quả nghiên cứu khoa học, ISSN 0866 - 7756. Số: số 8, 5/2018. Trang: 112-122. Năm 2018. (Dec 1 2019 3:29PM)
[5]Bài báo: Nâng cao năng lực quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2017 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 5. Trang: 4-14. Năm 2017. (Jan 3 2018 12:10PM)
[6]Bài báo: Đổi mới thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4/2016. Trang: 310-323. Năm 2016. (Jan 3 2018 11:49AM)
[7]Bài báo: Phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững: nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Đức Viên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, ISSN: 1859-1531. Số: Số 4(101).2016. Trang: 102-107. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[8]Bài báo: Đổi mới thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4. Trang: 310-323. Năm 2016. (Nov 30 2019 1:32PM)
[9]Bài báo: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh . Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4. Trang: 4-15. Năm 2016. (Nov 30 2019 1:25PM)
[10]Bài báo: AEC – Cơ hội và thách thức, chính sách của Nhà nước và lựa chọn của doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015 (Kỷ yếu toàn văn)ISBN: 978-6044-84-1045-2. Số: 4. Trang: 5-17. Năm 2015. (May 8 2017 12:29PM)
[11]Bài báo: Một số vấn đề về đổi mới tư duy quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ quan điểm quyền lực thông minh . Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6(06). Trang: 44-51. Năm 2014.
(Jan 13 2011 10:13AM)
[12]Bài báo: Substainable Development of Central Coast Tourism Based on Value Chain Appoach. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới. Journal of Economic Development, University of Economics HCMC. Số: 218. Trang: 133-146. Năm 2013. (Feb 22 2015 6:54PM)
[13]Bài báo: Practical development of supporting industry in the world and lessons for Vietnam(Thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam) . Tác giả: Lê Thế Giới. Journal of Science and Technology, (English) The University of Danang. Số: 12(73). Trang: 65-72. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:06PM)
[14]Bài báo: Phát triển bền vững du lịch duyên hải miền trung theo cách tiếp cận chuỗi giá trị. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới. Journal of Economic Development, University of Economics HCMC. Số: 277. Trang: 2 - 11. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:59PM)
[15]Bài báo: Phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; quan điểm, định hướng và đổi mới chính sách. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 11(72). Trang: 19-26. Năm 2013.
(Apr 23 2014 4:13PM)
[16]Bài báo: Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt nam – vấn đề và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72). Trang: 44-50. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:16PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 10-17. Năm 2012.
(Apr 23 2014 4:49PM)
[18]Bài báo: Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá phát triển bền vững của ngành thủy sản - trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 86-93. Năm 2010. (Apr 23 2014 5:01PM)
[19]Bài báo: Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Khoa học và Công nghệ. Số: 1(30). Trang: 117-127. Năm 2010. (Jan 13 2011 10:28AM)
[20]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên. Số: 1(49). Trang: 64-72. Năm 2009. (Jan 13 2011 10:32AM)
[21]Bài báo: Các chính sách tài chính - tiền tệ nhằm kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh của khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội. Số: 4. Trang: 84-91. Năm 2009. (Jan 13 2011 10:33AM)
[22]Bài báo: Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 6(29) 2008, Đại học Đà Nẵng, tr.84-93. Lê Thế Giới. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29),3(27). Trang: 84-93, 108-118. Năm 2008. (Dec 31 2010 9:58AM)
[23]Bài báo: Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.. Tác giả: Lê Thế Giới, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Trang: 218-135. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:28AM)
[24]Bài báo: Triển vọng đầu tư cho sự phát triển của miền Trung Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Mỹ "Chiến lược kinh tế - xã hội Miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21", ĐH Đà Nẵng - United States-Vietnam Foudation, 4/2000. Số: 1. Trang: 28-33. Năm 2008. (Dec 31 2010 9:58AM)
[25]Bài báo: Xây dựng mô hình hợp tác và liên kết vùng trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.. Tác giả: Lê Thế Giới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 161-171. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:14AM)
[26]Bài báo: Hệ thống đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(27). Trang: 108-118. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:15AM)
[27]Bài báo: Định vị thương hiệu dựa trên sự tích hợp công cụ MDS và lược đồ radar về sự thoả mãn khách hàng:Nghiên cứu đối với dịch vụ thẻ ngân hàng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5. Trang: 9, 12-16. Năm 2007.
(Jan 13 2011 10:03AM)
[28]Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của VMS-Mobifone trên thị trường thông tin di động.. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Minh Duẫn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(19). Trang: 68-72. Năm 2007.
(Jan 13 2011 10:05AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng E-learning – Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 164-168. Năm 2007. (Jan 13 2011 10:06AM)
[30]Bài báo: Khai thác các lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế vùng và địa phương. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị khu vực III. Số: 1(80). Trang: 44 - 50. Năm 2007. (Feb 22 2015 6:40PM)
[31]Bài báo: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 98-107. Năm 2007.
(Dec 31 2010 9:58AM)
[32]Bài báo: Đổi mới khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.. Tác giả: Lê Thế Giới
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3-41(15-16). Trang: 88-93. Năm 2006.
(Jan 13 2011 9:52AM)
[33]Bài báo: Thiết lập mô hình hội nhập công nghệ mới tại các doanh nghiệp Việt Nam (Nghiên cứu ứng dụng đối với lĩnh vực hội nhập Internet).. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. . Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(17). Trang: 50-56. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:59AM)
[34]Bài báo: Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng. Hà Nội. Số: 4. Trang: 14-21. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:42AM)
[35]Bài báo: Định vị thương hiệu: Cách tiếp cận MDS (multidimensional scaling). Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển kinh tế. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: 185. Trang: 2-5. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:44AM)
[36]Bài báo: Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Viêt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 1(13). Trang: 65-71. Năm 2006.
(Jan 13 2011 9:48AM)
[37]Bài báo: Toàn cầu hóa và thu hút đầu tư nước ngoài qua chính sách ưu đãi đầu tư. Tác giả: Lê Thế Giới, Đặng Công Tuấn. "Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững", PGS.TS. Lê Thế Giới, PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên), NXB Chính trị quốc gia 2005. Số: 2005. Trang: 135-150. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:10AM)
[38]Bài báo: Về vấn đề lựa chọn mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trường đại học KTQD Hà Nội. Số: 96. Trang: 3-6, 11. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:35AM)
[39]Bài báo: Hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Phát triển kinh tế. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: 176. Trang: 27-31. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:37AM)
[40]Bài báo: Vấn đề quản lý chất thải theo hướng phát triển môi trường bền vững. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 1(9). Trang: 1-8. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:39AM)
[41]Bài báo: Thiết lập mô hình chiết khấu theo khối lượng trong chính sách điều chỉnh giá của doanh nghiệp. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 3(11). Trang: 5-10. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:40AM)
[42]Bài báo: Tính hai mặt của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại - Những ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững", PGS.TS. Lê Thế Giới, PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên), NXB Chính trị quốc gia 2005
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2005. Trang: 33-43. Năm 2005.
(Dec 31 2010 9:58AM)
[43]Bài báo: Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới cách nhìn của nhà đầu tư nước ngoài (Khảo cứu thực tiễn). Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 369. Trang: 18-20. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:21AM)
[44]Bài báo: Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước để đảm bảo định hướng XHCN nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội. Số: 2(19). Trang: 36-42. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:25AM)
[45]Bài báo: Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6. Trang: 49-54. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:27AM)
[46]Bài báo: Các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trường đại học KTQD Hà Nội
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 87. Trang: 8-10. Năm 2004.
(Jan 13 2011 9:23AM)
[47]Bài báo: Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Số: 2/2003. Trang: 8-14. Năm 2003. (Jan 13 2011 8:56AM)
[48]Bài báo: Môi trường đầu tư - Cơ hội và thách thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1/2003. Trang: 56-60. Năm 2003. (Jan 13 2011 8:55AM)
[49]Bài báo: Kinh tế tư bản tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân”, Kỷ yếu toàn văn, tập 2, Hà Nội. Số: 2. Trang: 34-45. Năm 2002. (Jan 13 2011 8:42AM)
[50]Bài báo: Toàn cầu hoá: những thách thức trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới, Đặng Công Tuấn.. Hội thảo khoa học quốc tế Việt Mỹ "Những khía cạnh kinh tế và pháp lý trong hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội của của các tỉnh Miền Trung Việt Nam", ĐH Đà Nẵng - United States-Vietnam Foudation, (Kỷ yếu toàn văn). Số: 1. Trang: 88-95. Năm 2002. (Jan 13 2011 8:53AM)
[51]Bài báo: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực quản lý ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 139-147. Năm 1999. (Jan 13 2011 8:36AM)
[52]Bài báo: Tăng cường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tác giả: Lê Thế Giới.. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Các giải pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn", Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 12-17. Năm 1999. (Jan 13 2011 8:32AM)
[53]Bài báo: Xây dựng kế hoạch tiến độ theo mạng PERT trong quản trị dự án đầu tư. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học , Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 14-19. Năm 1998. (Jan 13 2011 8:34AM)
[54]Bài báo: Sự biến đổi môi trường kinh doanh của khu vực Miền Trung dưới tác động của sự ra đời khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Lê Thế Giới, Đoàn Gia Dũng, Lê Phước Minh.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt - Mỹ “Những tác động xã hội-kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực”, ĐH Đà Nẵng-United States -Việt Nam Foudation - Petro Viet nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 107-111. Năm 1997.
(Jan 13 2011 8:29AM)
[55]Bài báo: Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự phát triển. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học số 2, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 110 - 114. Năm 1997.
(Jan 13 2011 8:31AM)
[56]Bài báo: Tiếp cận thị trường qua tìm hiểu các triết lý Marketing hiện đại. Tác giả: Lê Thế Giới
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: số đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập trường 1975-1. Trang: 87 - 90. Năm 1995. (Jan 13 2011 8:25AM)
[57]Bài báo: Phân tích sự ảnh hưởng của chuyên môn hóa và tập trung hóa đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Hà Nội. Số: 1. Trang: 74-77. Năm 1991. (Jan 13 2011 8:15AM)
[58]Bài báo: Thâm canh hóa nông nghiệp - Phương pháp luận và thực tiễn đánh giá trình độ và hiệu quả. Tác giả: Lê Thế Giới.
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học số 6, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6. Trang: 41-44. Năm 1991.
(Jan 13 2011 8:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Developing Cooperative in Vietnam - Practice and Policies. Authors: Lê Thế Giới. Sungkonghoe Business Revieww, Korea ISSN 2005-7601. No: Volume 6 Spesial Isue. Pages: 62 - 76. Year 2014. (Feb 22 2015 6:28PM)
[2]Article: Diffusion du commerce electronique dans les PME au Vietnam: une approche du modele theorique. Authors: Lê Văn Huy, Lê Thế Giới. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Colloque International Runsus 2010 (Đại học Nice Sophia Antipolis (France) và Đại học Đà nẵng Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 23-25 Mars 2010. Pages: 96-128. Year 2010.
(Apr 23 2014 4:33PM)
[3]Article: International division and specialization of auto industry in asia and development of supporting industry for vietnamese auto industry. Authors: Le The Gioi. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-5955 - English. No: 24. Pages: 91-107. Year 2006. (Dec 31 2010 9:58AM)
[4]Article: Clustering, total competitiveness and japanese ODA: how industrial parks, supporting industries and government in Vietnam need for supports from Japanese intellectual cooperation. Authors: Le The Gioi. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-5955 - English. No: N.23. Pages: 125-153. Year 2005. (Jan 28 2011 9:01AM)
[5]Article: Globalization and Supporting Industries Promotion in Vietnam - An empirical approach for Development. Authors: Le The Gioi, Đang Cong Tuan.. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-English. No: N.22. Pages: 116-148. Year 2004. (Jan 28 2011 8:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 30 2019 6:13PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Feb 22 2015 10:28AM)(Jan 28 2011 8:23AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Jan 14 2011 2:20PM)(Jan 14 2011 2:21PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Nov 30 2019 8:56PM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Dec 31 2010 9:59AM)(Jan 14 2011 8:56AM)(Dec 31 2010 9:59AM)
[1]Quản trị chiến lược toàn cầu. Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam - Lý thuyết, thực tiễn và chính sách Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2014.
[3]Quản trị thương hiệu Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2014.
[4]Quản trị Marketing - Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[5]Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thi Bích Thuỷ. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2006.
[6]Nghiên cứu marketing - lý thuyết và ứng dụng Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Thống kê. Năm 2006.
[7]Quản trị học Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan, Ngô Xuân Thuỷ. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2006.
[8]Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên). Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia. Năm 2005.
[9]Marketing trong GD - ĐT Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[10]Marketing Công nghiệp (B2B). Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2004.
[11]Nghiên cứu marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[12]Quản trị Marketing - Lý thuyết và thực hành trong môi trường ảo Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Đặng Công Tuấn. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2000.
[13]Quản trị Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
[14]Nghiên cứu marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: Đại học Huế, NXB Giáo dục. Năm 1997.
[15]Kinh tế thị trường Chủ biên: Lê Thế Giới. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[16]Quản trị Kinh doanh Chủ biên: Lê Thế Giới (Chủ biên). Đồng tác giả:  Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Khoa Khôi. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1996.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Vilayvone Phomachanh
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh nam Lào của Nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2017

[2]Đặng Vinh
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trương đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[3]Lê Đức Viên
Đề tài: Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2017

[4]Trịnh Trung Kiên
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tại tỉnh Kon Tum.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2016

[5]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác hợp lý các di sản văn hoá thế giới ở khu vực miền Trung để phát triển du lịch
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2014

[6]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Đo lường hình ảnh điểm đến đối với du khách quốc tế
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2013

[7]Đoàn Tranh
Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng nam giai đoạn 2011 - 2020
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2012

[8]Nguyễn Thị Bích Thu
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[9]Đào Hữu Hoà
Đề tài: Phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh duyên hải miền Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2002

 2009

[10]Nguyễn Thị Trâm Anh
Đề tài: Phương hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành thuỷ sản Khánh Hoà
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[11]Nguyễn Thu Hương
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[12]Hà Ban
Đề tài: Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[13]Nguyễn Hữu Quyền
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2002

[14]Nguyễn Như Ý
Đề tài: Nghiên cứu tác động của đầu tư nước ngoài đến nước nhận đầu tư - Trường hợp của Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2001

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng về "Nhà hoạt động khoa học - công nghệ tiêu biểu giai đoạn 1/1/1997 - 1/1/2017"

 Khoa học công nghệ

 2017

 8914/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

 UBND Thành phố Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học - công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị chiến lược
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Kinh tế vi mô
Ngành: Khoa học quản lý
 1992 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn