Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,587

 Sự biến đổi môi trường kinh doanh của khu vực Miền Trung dưới tác động của sự ra đời khu công nghiệp Dung Quất.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Đoàn Gia Dũng, Lê Phước Minh.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt - Mỹ “Những tác động xã hội-kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực”, ĐH Đà Nẵng-United States -Việt Nam Foudation - Petro Viet nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 107-111;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn