Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,976

 Về vấn đề lựa chọn mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trường đại học KTQD Hà Nội; Số: 96;Từ->đến trang: 3-6, 11;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn