Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,109,855

 Phân công quốc tế và chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp ôtô ở Châu Á và phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le The Gioi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan),; Số: 24;Từ->đến trang: 91-107;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn