Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,584

 Định vị thương hiệu dựa trên sự tích hợp công cụ MDS và lược đồ radar về sự thoả mãn khách hàng:Nghiên cứu đối với dịch vụ thẻ ngân hàng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 5;Từ->đến trang: 9, 12-16;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn