Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,667

 Tính hai mặt của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại - Những ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững", PGS.TS. Lê Thế Giới, PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên), NXB Chính trị quốc gia 2005
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2005;Từ->đến trang: 33-43;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn