Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,796

 International division and specialization of auto industry in asia and development of supporting industry for vietnamese auto industry. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), N.24, February 2006, p. 91-107, (ISSN 0286-5955 - English). Collaborated Research Project sponsored by the Asia Center of Japan Foundation “Industrial Competitiveness of China and Vietnam in the Co
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le The Gioi
Nơi đăng: Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), N.24, February 2006, p. 91-107, (ISSN 0286-5955 - English). Collaborated Research Project sponsored by the Asia Center of Japan Foundation “Industrial Competitiveness of China and Vietnam in the Context of East Asian Trade Liberalization and the Roles of Japan”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 24;Từ->đến trang: 91-107;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn