Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,485,963

 Phân công quốc tế và chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp ôtô ở Châu Á và phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế Nhật Bản - Việt Nam - Dự án hợp tác nghiên cứu của Viện nghiên cứu Công nghiệp, Đại học Obirin (Tokyo, Japan) và Đại học Đà Nẵng: "Nghiên cứu so sánh tính cạnh tranh công nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh tự do hoá thương mại ở khu vực Đông Á và vai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan); Số: 24;Từ->đến trang: 91-107;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn