Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,614

 Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành đại học kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Đà Nẵng (1996). Đề tài NCKH cấp Bộ (Phó chủ nhiệm đề tài).
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PCN Lê Thế Giới; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: 1995-1996 ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn