Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,615

 Thiết kế mô hình các nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới ở các doanh nghiệp Việt Nam (trong lĩnh vực hội nhập internet) (2005). Đề tài NCKH cấp Bộ,(Chủ trì đề tài).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage a
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Lê Thế Giới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2005-III-37 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn