Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,422

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Vilayvone Phomachanh
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh nam Lào của Nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2017

[2]Đặng Vinh
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trương đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[3]Lê Đức Viên
Đề tài: Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2017

[4]Trịnh Trung Kiên
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tại tỉnh Kon Tum.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2016

[5]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác hợp lý các di sản văn hoá thế giới ở khu vực miền Trung để phát triển du lịch
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2014

[6]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Đo lường hình ảnh điểm đến đối với du khách quốc tế
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2013

[7]Đoàn Tranh
Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng nam giai đoạn 2011 - 2020
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2012

[8]Nguyễn Thị Bích Thu
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[9]Đào Hữu Hoà
Đề tài: Phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh duyên hải miền Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2002

 2009

[10]Nguyễn Thị Trâm Anh
Đề tài: Phương hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành thuỷ sản Khánh Hoà
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[11]Nguyễn Thu Hương
Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[12]Hà Ban
Đề tài: Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2005

 2008

[13]Nguyễn Hữu Quyền
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2002

[14]Nguyễn Như Ý
Đề tài: Nghiên cứu tác động của đầu tư nước ngoài đến nước nhận đầu tư - Trường hợp của Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 1998

 2001

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn