Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị chiến lược
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 1993 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Kinh tế vi mô
Ngành: Khoa học quản lý
 1992 đại học, cao học  Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn