Lê Thị Hồng Nghĩa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,301,837

 
Mục này được 22002 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hồng Nghĩa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/04/1989
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Hoài Ân, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: hongnghia0504@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 9/2007 - tháng 9/2011 Học và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
- Từ tháng 10/2011 - tháng 4/2014 Học và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 5/2014 Làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Hoạch định chiến lược marketing cho các sản phẩm dược liệu tại Kon Tum theo hướng phát triển bền vững. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 2 năm 2020. Trang: 737-745. Năm 2020. (Jul 28 2020 2:33PM)
[2]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Sâm Ngọc Linh của người tiêu dùng tại thị trường Kon Tum. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Nguyễn Tố Như. Tạp chí Tài chính-Marketing. Số: 57. Trang: 42-51. Năm 2020. (Jul 29 2020 9:28AM)
[3]Bài báo: Năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 17, No.2. Trang: 10-14. Năm 2019. (May 29 2019 9:13AM)
[4]Tham luận: Thúc đẩy chuỗi kết nối trong tiêu thụ sản phẩm rau hoa xứ lạnh Kon Tum. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 1 năm 2018. Trang: 452-460. Năm 2018. (May 29 2019 8:37AM)
[5]Tham luận: Giải pháp xúc tiến thương mại cho sản phẩm sâm dây Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa . Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 1 năm 2018. Trang: 671-677. Năm 2018. (May 29 2019 8:58AM)
[6]Tham luận: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 582-587. Năm 2018. (Jul 17 2018 9:58AM)
[7]Tham luận: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo Khoa học Quản trị và kinh doanh (COMB 2017). Trang: 673-677. Năm 2017. (Jul 17 2018 9:53AM)
[8]Bài báo: Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện – Nghiên cứu tại Tỉnh Kon Tum. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Hoàng Thu Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 02(111)-2017. Trang: 95-101. Năm 2017. (Mar 6 2017 4:08PM)
[9]Bài báo: Nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Đặng Trần Minh Hiếu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 02(111)-2017. Trang: 51-55. Năm 2017. (Mar 6 2017 4:14PM)
[10]Tham luận: Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Hoàng Thị Thủy, Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 524-534. Năm 2017. (Mar 6 2017 4:22PM)
[11]Tham luận: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Lê Thị Hồng Nghĩa, Đinh Văn Phúc. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 587-598. Năm 2017. (Mar 6 2017 4:31PM)
[12]Tham luận: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Đào Thị Ly Sa. Hội thảo Khoa học Quản trị và kinh doanh (COMB 2015). Trang: 187-195. Năm 2015. (Mar 6 2017 11:02AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[2] Chiến si thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn