Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,856

 Thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở hiện nay
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE; Số: No. 6 Vol. 60, 2015;Từ->đến trang: 31-38;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dạy học tích hợp là một trong những nội dung đổi mới mang tầm chiến lược của giáo dục Việt Nam trong thời gian tới. Để có căn cứ đề xuất giải pháp biên soạn các chủ đề dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục sau 2015ở bậc Trung học cơ sở (THCS), chúng tôi đã nghiên cứu nội dung bộ sách giáo khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học ở các lớp 6, 7, 8, 9 bậc THCS và phát phiếu điều tra thu thập thông tin về mức độ sẵn sàng của hơn 250 giáo viên dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học của 18 trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bài báo này nghiên cứu thực trạng dạy học tích hợp ở các trường THCS trên thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở bậc THCS hiện nay.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Integrated teaching is one of the innovation and strategic method of Vietnam Education in the coming time. To find out the basis and propose compiling solutions of topics related to natural sciences for integrated teaching, meeting the educational innovation on secondary level after 2015, we have reviewed the content of textbook Physics, Chemistry, Biology of 6, 7, 8, 9 grades on secondary level and sent the questionnaire to collect information about the availability of more than 250 teachers in Physics, Chemistry, Biology of the 18 secondary schools, Danang city. In this paper, we would like to show the reality of integrated teaching in secondary schools in Danang city and propose solutions for integrated teaching of natural sciences in secondary level today.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn