Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,808

 Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Thanh Uyên
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục & Xã hội; Số: 55;Từ->đến trang: 34-36;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt
ABSTRACT
Abstract
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn