Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,640

 Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Tạp chí thiết bị giáo dục; Số: 164 kỳ 1 - 3/2018;Từ->đến trang: 24,25 và 50;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Education reform is always directed the relation between theory and practice. However, school curriculum has limitations in fostering student ‘s practical capacity, creativity of science and technology. Extracurricular activities are not limited in content and time, can overcome the challenges of teaching. The article focuses role of physics extra-curricular in fostering the creative capacity of science and technology for students.
ABSTRACT
Education reform is always directed the relation between theory and practice. However, school curriculum has limitations in fostering student ‘s practical capacity, creativity of science and technology. Extracurricular activities are not limited in content and time, can overcome the challenges of teaching. The article focuses role of physics extra-curricular in fostering the creative capacity of science and technology for students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn