Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,244,422

 Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Trần Huy Hoàng
Nơi đăng: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu e-Learning dạy học môn Vật lý ðại cýõng ở các trường Đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn