Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,776

 Seminar - Tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả dạy học ở trường Đại học và cao đẳng đào tạo theo tín chỉ?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc; Số: 1;Từ->đến trang: 530 đến 538;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ở các trường đại học và cao đẳng, giờ học seminar là một hoạt động vừa mang tính học thuật vừa mang tính giáo dục. Vì vậy, seminar là hình thức tổ chức dạy học quan trọng ở trường đại học và cao đẳng, người ta xem seminar là nơi "thí nghiệm sáng tạo”, là “vườn ươm” các nhà khoa học trẻ tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều giáo viên chưa nắm rõ qui trình tổ chức seminar, sinh viên không nắm được qui trình chuẩn bị seminar, thậm chí nhiều sinh viên không hiểu rõ vai trò, tác dụng cũng như những yêu cầu của một seminar. Xuất phát từ những lí do trên, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả dạy học bài báo này Nghiên cứu sử dụng seminar nhằm góp phần tích cực hoá hoạt động học tập của sinh viên và nâng cao hiệu quả dạy học ở các trường đại học cao đẳng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT

At universities and collegesschool seminar is an activity has both academic-educational.Therefore, the seminar is the organizational form is important in teaching universities and collegeswhere we see the seminar as "creative experiments", as "incubators" of young scientists.

Howeverthe fact that many teachers may know the process of organizing seminars, students are not acquainted with the preparation of seminars, many students do not evenunderstand the role and effects as well as the requirements of a seminarStems from the reasonsabovewith the desire to contribute a small part in improving the teaching effectiveness of thisresearch paper using the seminar to contribute to positive learning activities of students andimprove the efficiency teaching at universities and colleges.

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn