Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,766

 Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự học của sinh viên với hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo theo tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Giáo dục đại học hiện tại và tương lai"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 132;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo theo tín chỉ là một hình thức có nhiều ưu điểm đã được Bộ Giáo dục và đào tạo áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ gọi tắt là quy chế 43 từ năm 2007 ở Việt Nam. Một trong những mục tiêu đào tạo theo tín chỉ là sinh viên (SV) phải đạt được những tri thức và kỹ năng của môn học hay một chương trình học cụ thể. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc học tập trên lớp, SV cần phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Theo quy chế đào tạo tín chỉ, 1 giờ tín chỉ dạy trên lớp cần có 2 giờ tự học [1]. Vì vậy tổ chức tự học như thế nào để đạt hiệu quả, đặc biệt là môn Vật lý Đại cương là môn trang bị kiến thức nền cho nhiều đối tượng SV các ngành khối tự nhiên thì cần có một quy trình, phương pháp thích hợp. Bài báo này giới thiệu những vấn đề liên quan đến phương pháp tự học nói chung và đề xuất giải pháp tổ chức tự học môn Vật lý đại cương thông qua hệ thống e-Learning nhằm đạt hiệu quả cao trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo theo tín chỉ.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
English...!
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn