Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,701

 Sử dụng giản đồ Fresnel giải nhanh các bài toán dòng điện xoay chiều Vật lý 12 Trung học phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Thị Quỳnh Nga
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 589-593;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn