Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,738

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến Vật lý đại cương ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS Lê Thanh Huy; Thành viên:  ThS. Trần Bá Nam, ThS. Trương Thành
Số: Đ2013-03-50-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn