Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Tập 3
Chủ biên: Trần Văn Hưng - Đoàn Văn Lượng; Đồng tác giả: Dương Văn Đổng - Lê Thanh Huy - Phạm Thị Bá Linh
Nơi xuất bản: NXB Đại học sư phạm; Mã số: 8935220567168 ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Sách luyện thi đại học, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ gồm 3 tập.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn