Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,121,194

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
Chủ biên: PGS.TS. Lê Công Triêm; Đồng tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Huy Hoàng...
Nơi xuất bản: ; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Tài liệu hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn