Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Vật lý
 2016 Sinh viên sư phạm  Tr. Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Tr. Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi
[2]Các Phương pháp và Kỹ thuật dạy học tích cực
Ngành: Vật lý
 2016 Sinh viên sư phạm  Tr. Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi
[3]Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý
Ngành: Vật lý
 2014 Sinh viên ngành Sư phạm Vật lý  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[4]Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Cán bộ quản lý GD các cấp  Các Phòng Giáo dục các tỉnh liên kết đào tạo
[5]Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Sinh viên ngành sư phạm  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Sử dụng các phần mềm trong dạy học Vật lý
Ngành: Vật lý
 2010 Sinh viên ngành sư phạm Vật lý  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Phương pháp và công nghệ dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Sinh viên ngành sư phạm  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Phương tiện và kỹ thuật dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Sinh viên học nghiệp vụ sư phạm  Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên... và các cơ sở liên kết đào tạo khác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn