Lê Thị Kim Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1559 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1981
Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Quê quán Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc Dân dụng; Tại: TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Kiến trúc ; Tại: Hà Nội
Dạy CN: Kiến trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K1/20 Ông Ích Khiêm, p. Thanh Bình, q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Năm 2002-2005: Chuyên viên thiết kế Cty CP SADECCO - Sài Gòn Tourist TP.HCM
2. Năm 2004 : Kiến trúc sư - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM
3. Năm 2005-2008 : Thạc sĩ - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
4. Năm 2005-2017 : Giảng dạy Trường Cao Đẳng Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng
5. Năm 2017-nay : Giảng dạy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp Kiến trúc cảnh quan mới không gian trống trong Khu công nghiệp Hòa Khánh – TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Anh. Mã số: T2018-06-108. Năm: 2018. (Aug 1 2020 11:33PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Cây xanh công trình trong thiết kế trường học điển hình TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Anh. Mã số: T 2017-06-78. Năm: 2017. (Aug 1 2020 11:30PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Quy hoạch phát triển các làng nghề ven đô Hội An có tầm nhìn đến năm 2020 theo định hướng quy hoạch chung. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Anh. Mã số: T2009-06-64. Năm: 2009. (Aug 2 2020 2:15PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp quy hoạch bãi đậu xe công cộng và mô hình nhà xe điển hình trong TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Anh. Mã số: T2006-06-34. Năm: 2006. (Aug 2 2020 2:20PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp cảnh quan công viên, quảng trường trọng điểm TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mẫn. Mã số: T2005-06-12. Năm: 2005. (Aug 2 2020 2:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổ chức kiến trúc cảnh quan – không gian trống trong khu công nghiệp điển hình Hòa Khánh – TP. Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Anh. Tạp chí KHCN ĐH Giao thông vận tải. Số: 67/2018. Trang: 101-103. Năm 2018. (Aug 1 2020 11:49PM)
[2]Bài báo: Cây xanh công trình trong thiết kế trường học điển hình TP.Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Anh. Tạp chí Đô thị phát triển. Số: 70/2017. Trang: 10-14. Năm 2017. (Aug 1 2020 11:44PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 1 2020 11:53PM)
[1]Diễn họa Kiến trúc Chủ biên: Lê Thị Kim Anh. Nơi XB: NXB. Hội nhà văn. Năm 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở tạo hình
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2014 Cao Đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[2]Cấu tạo Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[3]Thực hành Kiến trúc công cộng, Thực hành Kiến trúc nhà ở
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[4]Đồ án Kiến trúc dân dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[5]Đồ án cấu tạo Kiến trúc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[6]Diễn họa Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2010 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[7]Đồ án chuyên ngành Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2009 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng
[8]Vẽ Autocad
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[9]Vẽ kỹ thuật
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2006 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
[10]Đồ án chuyên ngành Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2006 Cao đẳng  Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn