Lê Thị Kim Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,285

 
Mục này được 20766 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/08/1982
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật đô thị; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Đô thị học; Tại: INSA Lyon, Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: 02363841823; Mobile: 0982150826
Email: lethikimdung268@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012 - nay: Cán bộ giảng dạy khoa Kiến trúc
2006 - 2012: Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
2009 - 2011: Trợ lý Chương trình Việt Nhật
2012 - nay: Cán bộ giảng dạy khoa Kiến trúc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công cộng thời Pháp thuộc tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Lê Thị Kim Dung, Lương Lan Phương. Mã số: Đ2013-02-65. Năm: 2013. (Apr 15 2014 3:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ - Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Số: Đang in. Trang: 00 - 00. Năm 2016. (Jul 25 2016 10:04PM)
[2]Bài báo: Đánh giá chất lượng môi trường trong các căn hộ chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng vào mùa hè. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng. Số: Đang in. Trang: 00 - 00. Năm 2016. (Jul 25 2016 9:58PM)
[3]Bài báo: Tiện nghi nhiệt trong một số giảng đường thông gió tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn*; Lê Thị Kim Dung
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 89. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
[4]Bài báo: Phân tích độ nhạy dựa trên phương pháp Monte Carlo cho phân tích năng lượng công trình. Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn*; ThS. Lê Thị Kim Dung. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[5]Bài báo: Cải thiện thông gió tự nhiên trong nhà ở bằng sân trong. Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Tuấn*; ThS. Lê Thị Kim Dung*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 72. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[6]Bài báo: Phân tích độ nhạy dựa trên phương pháp Monte Carlo cho phân tích năng lượng công trình. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: xx. Trang: xx. Năm 2014.
(Apr 15 2014 3:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance assessment of contemporary energy-optimized office-buildings under the impact of climate change. Authors: Nguyễn Anh Tuấn, David Rockwood, Doãn Minh Khôi, Lê Thị Kim Dung. Journal of Building Engineering (SCI-E, Q1). No: 35. Pages: 102089. Year 2021. (Nov 16 2021 9:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn