Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống camera thông minh quản lý giao thông tại ngã tư
Chủ nhiệm:  Lã Trung Kiên; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: 2014-06-01 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài xây dựng mô hình camera giám sát giao thông tại ngã tư, các camera có khả năng phát hiện hành vu vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông, tự động chụp hình để thống kê và làm căn cứ xử phạt.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn