Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,098

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Độ tin cậy làm việc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học ngành Sản xuất Tự động  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Quản lý dự án
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên chương trình PFIEV  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Kinh tế Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2005 Sinh viên Khoa Môi trường  Trường Đại học Bách Khoa
[4]Kinh tế học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Khoa Quản lý Dự án  Trường Đại học Bách Khoa
[5]Kinh tế Quản lý
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1987 Sinh viên Khoa Cơ khí, Cơ khí Giao thông
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn