Lâm Thiếu Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1000 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Thiếu Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/12/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Nam, Trung Quốc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Thương mại Quốc tế; Tại: Đại học Văn hóa Trung Hoa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 63 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363667119; Mobile: 0905526523
Email: linhlam2512@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Các nhân tố ảnh hướng đến thái độ và sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua ứng dụng trên điện thoại thông minh (Smartphone) tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lâm Thiếu Linh. Mã số: T2015-07-07. Năm: 2015. (Jan 25 2016 11:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tác giả: Lâm Thiếu Linh. Trường CĐ CNTT. Số: 4. Trang: 315-321. Năm 2015. (Jan 25 2016 11:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Service Quality Dimensions and Customer Satisfaction of Internet Banking service in VietNam. Authors: Lâm Thiếu Linh. Conference ITBA 2014. No: 5. Pages: 210-220. Year 2014. (Jan 25 2016 11:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn