Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,464

 Sự lựa chọn đối tác Việt Nam của Đài Loan vào cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - Asean - Taiwan; Số: 1;Từ->đến trang: tr.277-282;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đài Loan đã thiết lập mối quan hệ từ lâu và khá ổn định với các nước Đông Nam Á. Song, Đài Loan và Việt Nam hầu như không có bất kỳ một sự hợp tác/ liên kết nào cho đến đầu thập niên 1980. Nhưng kể từ cuối thập niên 1980, nhất là đầu thập niên 1990, mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa hai bên đã được cải thiện sâu sắc. Các khoản đầu tư của Đài Loan ngày càng tăng tại Việt Nam trong giai đoạn này. Ngay lập tức, nhiều câu hỏi được lưu tâm. Tại sao Đài Loan lại mở rộng liên kết kinh tế với Việt Nam một cách nhanh chóng trong thời gian quá ngắn như vậy? Tại sao Đài Loan và Việt Nam gần đây đã nâng cấp mạnh mẽ mối quan hệ song phương của họ? Giải đáp vấn đề này, bài viết góp phần làm sáng tỏ bước đột phá ngoại giao nhằm tránh “tình trạng khó xử” của Đài Loan trong cộng đồng quốc tế, lợi ích kinh tế trong “chính sách hướng Nam” của chính phủ Đài Loan và ở một mức độ nhất định, xem xét lợi ích chính trị - ngoại giao của Đài Loan trong việc mở rộng quan hệ kinh tế với Việt Nam trong giai đoạn này.
ABSTRACT
Taiwan has established a long and stable relationship with Southeast Asia countries. However, Taiwan and Vietnam did not virtually have any cooperation/ links from the mid-1970s to the mid-1980s. But in the late 1980s, especially in the early 1990s, economic and political relation between two countries has improved profoundly. Taiwan's increasing investments in Vietnam in this period. Immediately, several questions come to mind. Why did Taiwan expand its economic links with Vietnam so quickly in such a short period of time? Why have Taiwan and Vietnam recently upgraded their bilateral relations? With solving this problem, the article contributed to clarify the diplomatic breakthrough to avoid the "dilemma" of Taiwan in the international community, Vietnam's position in the "Go South policy" of the Taiwan government and at a certain degree, the article will examine Taiwan's political gains from expanded economic relations with Vietnam in this period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn