Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,711

 Thay đổi địa danh ở dinh Quảng Nam và các trấn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong Minh Mạng tấu nghị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai
Nơi đăng: Hội nghị Thông báo Hán Nôm thường niên 2017; Số: 31-8-17;Từ->đến trang: tr.79-100;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Minh Mạng tấu nghị (明命奏議) hiện được lưu giữ tại viện Nghiên cứu Hán Nôm, là một văn bản Hán Nôm chép tay, chép lại các bài dụ, biểu, tấu soạn dưới thời Minh Mạng (1820 - 1840). Đó là là một sử liệu phản ánh cụ thể nhiều phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến quân sự, đối ngoại của nước ta dưới thời Minh Mạng, trong đó có vấn đề thay đổi địa danh. Nằm trong tập sử liệu này, bản tấu về việc thay đổi địa danh cũ trên phạm vi cả nước có “âm Nôm và mặt chữ không nhã” thành các “tên đẹp” (gia danh) do bộ Hộ soạn, được hoàng đế chuẩn y thi hành vào tháng 2 năm Minh Mạng thứ 5 (1824), đánh dấu một bước chuyển căn bản trong hệ thống địa danh của nhiều vùng đất, trong đó có các tỉnh miền Trung - vùng đất từ đèo Hải Vân đến đèo Cả (bao gồm địa phận thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ngày nay). Đây là một sử liệu thành văn quan trọng, góp phần bổ khuyết cho việc nghiên cứu địa danh trên cả nước nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu văn bản, trích dịch, khảo sát bước đầu gần 150 địa danh được đổi của các dinh Quảng Nam và các trấn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và phân tích đặc điểm thay đổi địa danh cũng như giá trị của bản tấu.
ABSTRACT
Minh Mệnh tấu nghị, which is the compilation of rules and regulations of Minh Mệnh dynasty (1820-1840) on economics, politics, culture, culture, and foreign policies including issues of toponym change, has not attracted the attention of research scholars. In Minh Mệnh tấu nghị historical data, a petition to the emperor about the change of nationwide village toponym that has “official state pronunciation (Nôm pronunciation) and indecent” to “good toponym” was compiled by Bộ Hộ. It was approved by Minh Menh Emperor in the fifth year of his reign (1824) that marked a fundamental change in toponym system of many regions, including that of Dinh Quang Nam, Tran Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen. The article introduces the content of toponym change in Central Vietnam regions in this petition and puts forward a few comments.
[ 2018\2018m05d031_10_50_3MaiLeThi_ThaydoidiadanhodinhQuangNamvacactranQuangNgaiBinhDinhPhuYentrongMinhMangtaunghi.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn