Lê Thị Na
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,176

 
Mục này được 1414 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Na
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/09/1985
Nơi sinh: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quê quán Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản trị tài chính; Tại: University of Stirling, UK
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lenakt85@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008-2009: giảng viên tập sự tại Khoa kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2009-2010: giảng viên Khoa kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2010-2011: học Thạc sỹ tại Trường Đại học Stirling, Vương quốc Anh
Từ năm 2011 đến nay: giảng viên Khoa kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: " Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh". Chủ nhiệm: Lê Thị Na. Mã số: T2012-04-12. Năm: 2012. (Aug 3 2015 10:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Viet Nam. Authors: Le Thi Na. International conference on accounting 2015, IOCA 2015, 22 May 2015, Danang, Vietnam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 252-262. Year 2015.
(Aug 3 2015 11:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn