Lê Tấn Nghĩa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,618

 
Mục này được 31907 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Tấn Nghĩa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/12/1953
Nơi sinh: Hoà Vang - Đà Nẵng.
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý quang phổ; Tại: Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Dạy CN: Vật lý đại cương, Vật lý phân tử và nhiệt học, Vật lý thống kê.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733329; Mobile: 0905155548
Email: ltnghia@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1980–1994); Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (2005–2007); Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn