Lê Thị Phi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,695,855

 
Mục này được 25158 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Phi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/10/1963
Nơi sinh: Tiên Sơn - Bắc Ninh.
Quê quán Tiên Sơn - Bắc Ninh.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục mầm non; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Tâm lý học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 56 - Nguyễn Chánh - Đà Nẵng
Điện thoại: 3733288; Mobile: 0988825956
Email: ltphi@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


 • Từ 1982 - 1986: Học Đại học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
 •  Từ 1986 - 1994: Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
 • Từ 1996 - 1998: Học Cao học tại Viện khoa học giáo dục Hà Nội.
 • Từ 1994 đến nay: Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

 •  

   Các bài báo, báo cáo khoa học
  TRONG NƯỚC:
  [1]Bài báo: Nếp sống mới của tuổi trẻ. Tác giả: ThS. Lê Thị Phi. Thông tin khoa học khoa Tâm lý - giáo dục. Năm 2006. (May 5 2011 12:11PM)
  [2]Bài báo: Quản lý sinh viên dưới góc nhìn của người cán bộ giảng dạy. . Tác giả: ThS. Lê Thị Phi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Năm 2002. (May 5 2011 12:04PM)
  [3]Bài báo: Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái. Tác giả: ThS. Lê Thị Phi
  unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
  abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  . Thông tin khoa học ĐHĐN
  cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  . Năm 2002.
  (May 5 2011 12:07PM)
  [4]Bài báo: Một số giải pháp tổ chức liên kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong giáo dục đạo đức cho HS THCS ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Phi. Thông tin khoa học chào mừng 25 năm ngày thành lập trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 3. Năm 2000. (May 5 2011 12:02PM)
    
   Sách và giáo trình
  (May 5 2011 12:17PM)(May 5 2011 12:17PM)(May 5 2011 12:15PM)
  [1]Tâm lý học tệ nạn xã hội
  Chủ biên: ThS. Lê Thị Phi. Đồng tác giả:
  .
  Nơi XB: Khoa Tâm lý _ Giáo dục. Năm 2002.
  [2]Tâm lý học giáo dục
  Chủ biên: ThS. Lê Thị Phi. Nơi XB: Khoa Tâm lý - Giáo dục. Năm 2002.
  [3]Tâm lý học
  Chủ biên: ThS. Lê Thị Phi. Nơi XB: Khoa Tâm lý - Giáo dục. Năm 2000.
    
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn